návod k obsluze

Vážený zákazníku,
Zakoupil jste si výrobek firmy Servis MR CZ s. r. o. Jedná se o požární dveře MR 110, které jsou určeny do interiérů jako vchodové dveře do bytů v bytových domech, k oddělení požárních úseků na chodbách a sklepních prostorách v zástavbě různého určení. V případě dveří s kukátkem musí být použito kukátko které bylo atestováno a je dodáváno výrobcem.
Podle prohlášení o shodě, které je ke každé dodávce přiloženo, je možné určit, zda se jedná o dveře určené do typových ocelových požárních zárubní, nebo do dřevěných požárních zárubní. Každé křídlo má své evidenční číslo, které je shodné s číslem na prohlášení o shodě.
Dveře nejsou určeny do prostor se zvýšenou vlhkostí, maximální doporučená relativní vlhkost je 50 % . Při vyšší vlhkosti může dojít k deformacím dveří anebo povrchu. Při montáži je nutno dodržovat mezeru mezi zárubněmi a dveřma 3-4mm. Dveře nejsou atestovány jako bezpečnostní dveře proti vloupání. Tuto funkci zabezpečuje náš další výrobek.

Údržba a ošetřování musí být prováděna podle použitého povrchu. Při čištění se nesmí používat rozpouštědla, benzin a podobné ropné produkty. Rovněž abrazivní prostředky, které by mohly způsobit poškrábání povrchu.
Jelikož požární dveře podléhají dle nařízení vlády č.163 §5 certifikaci a dalším předpisům o požárních konstrukcích, jsou jakékoli zásahy do konstrukce dveří zakázané. V případě úprav provedených zákazníkem pozbývají platnost atesty a certifikáty k požární odolnosti.
V případě potřeby např.poruchy zámku - kontaktujte svého prodejce nebo přímo výrobce. Věříme že při správném používání budete s našim výrobkem spokojeni.

UPOZORNĚNÍ:
Požární dveře dřevěné musí být osazeny do požární ocelové zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností. Požadavek vyplývá z posuzování a schválení požárního uzávěru jako celku, tj. dveří i zárubně.